Katobulldog.dk                                                                                                


Forklaringer på dommerudtryk
Danske udtryk

A
Albino: "Hvidfødning", fuldstændig mangel på pigment.
Albue, løse albuer: Egentlig er det skulderled og overarm, der er utilstrækkeligt vedhæftet kroppen, albuen for meget udaddrejet.
Ansætning, ansats: Bruges mest om halens og ørernes fæste i forhold til krop og hoved.
Afskydende, affaldende: Udtryk om krydsets vinkel i forhold til vandret.

B
Balance: Harmoni mellem de for-skellige legemsdele på en hund.
Behæng: De lange hår på ører og benenes bagside og halens underside.
Benbygning: Knoglernes finhed eller grovhed, særlig ekstremiteter-nes.
Benstamme: Udtryk for benbyg-ning, mest om ekstremiteternes.
Bid: Betegnelse for måden overkæ-bens og underkæbens tænder mødes.
Blis: Aflang, hvid plet i panden eller på næseryggen.
Black and Tan: Sort m. brune aftegninger
Blå: Betegnelse for blågrå farve hos nogle hunderacer.
Blød ryg: Siges om konkav ryglinje.
Bred i fronten: Bredt mellem albu-erne.
Brindle: Tigret. Også om sorte hår blandet med lysere, f.eks. Cairns.
Brugshund: Hund som udfører vis-se arbejdsopgaver.
Brystbredde: Bredeste afstand mel-lem de to brystvægge.
Brystdybde: Afstand fra manken til brystbenet, målt lige fra albuen.
Brystlængde: Fra brystbensspidsen til bageste ribbenspar.
Brystomfang: Måles om brystet bag skylder og albue.
Buede ribben: Krumningen på rib-benene, der giver brystet en runding.
Buglinje: Mavens kontur i profil.
Bukser: Lange hår på lårenes bag-side.
Bundne bevægelser: Korte og ufrie.

D
Dagslys, for meget dagslys under hunden: Hunden er for let og højbenet og har lille brystdybde.
Dish: Man taler om hund med dishface, f.eks. pointeren - konkav næseryg.
Dominerende: Et eller andet, som bryder harmonien, f.eks. for store ører hos en fransk bulldog.
Doping: Forbudt behandling med dopingmidler, enten for at neddæmpe eller opildne en hunds temperament eller ydeevne.
Down-face: Næsen ligger under stoppets højde, f.eks. russisk mynde.
Drive: Godt dækkende engelsk udtryk for fraspark, fraskub, haseleddets og mellemfodens evne til fremskridt, drivkraft.
Drivende hund: Hund som halsende driver vildtet foran sig.
Dværghundepræget: Dværghundebetonet, mest om fejl som æblehoved, udstående øjne, for korte, krumme ben - hvor dette er utypisk.
Dybstillet hund: Hund hvis mål fra skulder til brystets dybeste punkt er større end fra brystets dybeste punkt til jorden.
Dyp, "dypper i ryggen": At ryggen er noget svag og sænket bag skuldrene.

E
Egernhale: Hale i let bue ind over ryggen.
Eksteriør: Alt det ydre hos en hund.
Ekstremiteter: Benene - alle fire.
Ektropion: Udkrængende øjenlåg.
Elastiske bevægelser: Rytmiske, ubesværede, parallele.
Elegante bevægelser: Både korrekte og yndefulde.
Entropion: Indkrængede øjenlåg.

F
Faldende kryds: Se under Afskyd-ende kryds.
Fane: Lange hår på halens underside.
Feminin: Tæveagtig, korrekt for tæve, væsentlig egenskab.
Fladbrystet: For lige ribben.
Flade poter: Tæerne har lille krumning.
Flagermusører: Ståører, let udstående, afrundede spidser.
Flydende bevægelser: Ubesværede, der holder ryggens linje i samme niveau.
Forbryst: Den del af kroppen, som ses foran forbenene.
Forhånden: Kroppens forreste del og forbenene.
Fransk forstilling: Udaddrejede forpoter.
Fraskub, fraspark: Haseleddets bevægelse i fremdrift af hunden - se Drive.
Front: Hundens forben, bryst, skulder og overarm.
Frynser: Mest om lange hår på ører-ne.
Furnishings: Bruges om skæg, benhår og fanen.

G
Glad hale, -haleføring: Munter hale, bæres for meget ind over ryglinjen.
Glasøjne: Betegnelse for gråhvide, mælkehvide øjne med svagt pigmenteret iris.
Grov: Ikke ædel, f.eks. grov skul-der, stor afstand mellem skuldertoppene, for megen muskulatur på skulderbladene.

H
Hackney bevægelser: Højt løftende forbensbevægelser.
Haleansætning: Høj eller lav hale-ansætning til krydset.
Haleføring: Den måde, de forskellige racer bærer halen på i ro eller i bevægelse, ophidselse eller angst eller glæde.
Halshud: Løst skind under hagen og på struben.
Harepoter: Lange, smalle poter.
Hase: Også kaldet haseleddet, ikke korrekt, er mellemfoden.
Hasetrang: For lidt afstand mellem mellemfødderne.
Helfarvet: Samme farve overalt.
Hjortehals eller fårehals: Lang, tynd, buet fremad, konkav form.
Hjulbenet: Afstanden mellem håndled (haseled) større end af-standen mellem poterne. Undertiden benævnelsen: sabelben.
Hocks well let down: Engelsk ud-tryk for haseleddet nær jorden, kort mellemfod, langt lår.
Hovedets underlinje: Fra hagespid-sen til strubehovedet.
Hound-marked: Hvid hund med tan hovedaftegning og sorte kropsafteg-ninger.
Houndy ører: De vanlige ører på ho-unds, store og hængende ind til hovedet.
Høgeøjne: Gul iris.

I
Iris: Regnbuehinden.

J
Jordvindende bevægelser: Effektive, lange.

K
Karakter: Gemyt, temperament.
Karperyg: Fejlagtig betegnelse for karp over lænden. Ganske få racer har dog en bue fra skuldrene til hale-roden.
Kattepote: Dyb, lille, fast pote.
Kipører: Ståører, hvis øverste del fal-der fremover.
Knix: Kodet over, opstår ved for-kerte bøjninger i underarm og mellemhånd.
Knæled: Mellem lår og underben.
Kohaset: Bagpoternes indbyrdes afstand større en haseleddenes.
Kompakt: Tæt, kort krop.
Konkav: Om næseryg og overlinje, som er nedadbøjet på midten.
Konveks: Om næreryg og overlinje, som er opadbøjet på midten.
Krave: Længere hår rundt om halsen.
Kropslængde: Målet mellem bryst-benets spids til sædebensknuden.
Krydset: Bækkenets overlinje.
Kryptorchisme: Begge testiklerne mangler i pungen. Bruges ofte om tilstanden, hvor en testikel mangler - se Monorchisme.
Kvadratisk: Kropslængde lig skul-derhøjde.
Kynologi: Læren om hunde.

L
Lang hund: Kropslængden er stør-re end skulderhøjden. Rektangulær.
Lavstammet eller lavtstillet: målet fra jorden til brystets underside mindre end målet fra brystets underside til manken.
Lymfatisk: Overdrevne hudfolder og rynker.
Lænden: Partiet mellem ryg og bækken.
Læbefold: Mundvigens løse fold.
Løse skuldre: Skulderbladet ikke tilstrækkelig vedhæftet kroppen.
Lår, det andet lår: Mellem knæleddet og haseleddet.

M
Manke: Partiet over skulderbladsspidserne.
Maske: Sort eller mørkt snudeparti hos ellers ikke mørke hunde.
Maskulin: Hanhundepræget, væsentlig egenskab.
Masse: Særligt veludviklet krop, og-så om benbygning i ekstremiteter.
Molar: Kindtand.
Monorchisme: En af testiklerne skjult.

N
Nakkeknude: Benknude på baghovedet, occipitalben.
Næseryg: Snudepartiets overlinje.

O
Opknebet: Optrukket buglinje.
Overarm: Mellem skulderled og albueled.
Overbid: Der er mellemrum når overkæbens tænder bider ned foran underkæbens tænder.
Overbygget: For åbne bagbensvinkler, hvilket gør bagparten for høj.
Overlinje: Fra nakken til halen, også fra manken til halen.
Overrynke: Næserynke, den hudfold pekingesere undertiden har tværs over næseryggen.

P
Parklasse: På engelsk "brace" - to hunde af samme race fremvist sam-men.
Particolor: To klare, adskilte far-ver, f.eks. en rød pekingeser med store hvide aftegninger.
Pasgang: Samme sides ben føres frem samtidig.
Pencilling: Sorte striber langs tæ-erne hos sorte hunde med brune aftegninger.
Pigment: Farvestof i huden, håret.
Proportioner: Højde- og længdeforhold.
Præmolarer: Tænder mellem hjørnetand og kindtænder.

R
Rejsning: God rejsning, halsen bærer hovedet højt, vigtigt i mange racer: Pudler, grand danois, pome-ranian, australsk terrier m.fl.
Rektangulær: Længden større end højden.
Ringet hale: Hale ringet over ryggen.
Rosenøre: Bagover og til siden foldet øre, del af inderside synlig.
Ryggen: Mellem manken og lænden, del af overlinjen, ryglinjen.
Rytmiske bevæg.: Korrekte bevæg. i den for racen naturlige rytme.

S
Saksebid: Overkæbens fortænder bider lige foran underkæbens.
Scowl: Skummelt ansigtudtryk hos nogle af Østens racer, stort, bredt hoved, mange hudfolder og rynket, løveagtigt udtryk.
Sidebevæg.: Hundens bevæg. set fra siden.
Single tracker: Poterne sættes me-re og mere i samme linje jo mere farten øges.
Skalleparti: Fra stoppet til nakkebensknuden.
Set-on: Good set-on. Eng. udtryk for højt ansat hale, så noget af bag-delen stadig er bag den (sædeben).
Snudeparti: Partiet foran stoppet.
Snævre bevæg.: For kort afstand mellem lemmerne.
Sodet: Udtrykket bruges f.eks. når der i de røde aftegninger er iblandet mange sorte hår.
Sommerfuglenæse: Broget næse.
Spidse lemmevinkler: Små lemmevinkler, giver god vinkling for og bag, modsat spidse vinkler (små vinkler) er åbne vinkler.
Stejle skuldre: For stor vinkel mel-lem skulderblad og overarm.
Stejlt kryds: Stor afvigelse fra vandret.
Stikkelhår: Kalder man enkelte dækhår af afvigende farve.
Stoppet: Afsatsen mellem og lige for-an øjnene.
Substans: Udvikling og vægt af krop og benbygning. Masse.
Svajryg: Konkav bue af hele ryglin-jen eller dele deraf.
Sædebensknuder: Hoftebenets bageste knude, siddebensknuder.

T
Tangbid: Overkæbens og underkæbens tænder mødes som en knibtang.
Tigret: Eng. brindle. Mørkere stri-ber på lysere baggrund.
Top knot: Hårdusk mellem ørerne.
Topline: Overlinje.
Tricolor: Trefarvet, hvid-sort-rød.
Trippende bevæg.: For små skridt pgr. for åbne vinkler ved ekstremiteterne.
Træder igennem: Siges om tung nedsunket pote.
Turn-up: Fremad- og opaddrejet underkæbe, også upsweep (bulldog f.eks.).
Type: Den type, der er korrekt for racen, typisk for racen, nødvendige egenskaber for at nærme sig racens idealhund.
Tæt bygget: Kompakt bygget.
Tætte bagbensbevæg.: Trange be-væg., for lille afstand mellem bag-benene, specielt mellem fødderne.
Tøndeformet bryst: Stærkt buede ribben.
Tør: Ren i konturen, uden halshud, uden overflødige grove benknuder og muskler.

U
Udfodet: Fransk stilling.
Udstående albuer: Ikke tilstrækkeligt vedhæftede, årsag: løse skuldre.
Udtryk: En hunds udtryk aflæses af dens øjne, skalle og snudeform, ø-rernes størrelse og stilling, godt udtryk giver godt indtryk.
Ulvekløer: Første tå på bagbenene, også om samme på forbenene.
Underarm: Mellem håndled og al-bue.
Underbid: Underkæbens fortænder sidder foran overkæbens, når mun-den lukkes.
Underbryst: Nederste del af brystkassen.
Underlinje: Kroppens nederste kontur.
Understillede lemmer: Om baglemmer med for åbne vinkler, så de kommer for meget under hunden (overbyggethed).
Uregelmæssig tandstilling: Tænder sidder ud og ind, afviger fra tandrækken.
Usoigneret: Forklaring sikkert overflødig.
Utypisk: Forkert type for sin race.

V
Velkroppet: Udtryk for veludviklet krop.
Velskåret hoved: Bruges om hovedet med rigtige proportioner, især angående snudeparti og læber.
Velvinklet for og bag: Korrekte, tilpas små legems- og lemmevinkler.
Væve: Krydser forbenene under bevæg., også om krydsende bagben.

Æ
Ædelhed: Kvalitet, "det" som er vanskeligt at beskrive, alle ønsker det hos hunde, markerer differencer når hunde sammenlignes.

Ø
Øjenbrynsbue: Kraniets fremspring over øjet.
Øjenfarve: Farven på iris (regn-buehinden).
Øreansætning: Hvor øret er fæstet til kraniet.
Ørebæring: Øreholdning.
Øreformen: Ørebruskens form og tykkelse.
Øreholdning: Måden øret bæres på.

Å
Åbne poter: For stor afstand mellem tæerne, spredte tæer.
Åbne vinkler: Udtryk for store lemmevinkler, jo større des stejlere er hunden for og bag, modsat åbne vinkler er spidse vinkler.

Brugernavn:
Adgangskode:
Husk mig


Katobulldog v/Kate og Torben Jensen - Niels Bohrsvej 2 4690 Haslev - Torben@Jensen.tdcadsl.dk